VENTETIDER

 

 

 

 

 

 

Ventetid på ikke-akutte patienter

På Sundhed.dk kan alle speciallægers aktuelle ventetider på ikke-akutte problematikker findes.
Man er som praktiserende speciallæge forpligtet til at opdatere klinikkens ventetider for ikke-akutte
patienter mindst en gang hver anden måned.

Ventetid i klinikken på konsultationsdagen

Der kan i alle aspekter af sundhedsvæsenet forekomme ventetid på selve dagen, så sæt altid god tid
af til konsultationen uden at lave alt for mange aftaler i timerne omkring. Ventetiden kan eksempelvis variere betydeligt afhængig af, hvilke forundersøgelser man skal igennem. Nogle forundersøgelser tager ikke mere end få minutter, mens andre tager op mod 1 time.

Derudover kan der opstå ventetid på konsultationsdagen grundet akutte patienter, uforudsete
komplikationer til en given sygdom, ekstra grundige samtaler om en lidelses karakter eller
behandlingsmuligheder, behov for akut henvisning til sygehuset, generel travlhed m.m.

Personalet og øjenlægen er naturligvis om nogen klar over, hvis der skulle opstå ventetid, og der er
derfor ingen grund til at gøre os opmærksomme herpå. Øjenlægen forlader ikke klinikken, før alle patienter er set.