PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

 

 

 

 

Den 25.5.2018 trådte en ny EU-lov i kraft vedrørende persondatapolitik. Det betyder, at alle instanser, som benytter personfølsomme oplysninger i det daglige virke, skal informere om, hvordan disse oplysninger bruges og håndteres. Det gælder også for praktiserende læger og speciallæger.

Læs her hvordan vi her i klinikken håndterer personfølsomme oplysninger.

Supplement til persondatapolitik ifm. introduktionen af det nationale "Patientoverblik":

Patientaftaler i speciallægepraksis bliver fra januar 2022 en del af en ny digital løsning fra Sundhedsdatastyrelsen, der skal samle patientens bookede aftaler i hele sundhedsvæsenet i én oversigt på sundhed.dk. Aftaler bliver tilgængelige for patienten selv og tværsektorielt for sundhedsprofessionelle, der har patienten i behandling. Aftalerne bliver desuden tilgængelige for patienten i MinLæge app'en.

Hjemlen til at vise patienters aftaler findes i "Bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur".