TIDSBESTILLING

 

 

 

 

 

 

Tidsbestilling sker på tlf. 75 52 86 10. Der er åbent for telefonisk tidsbestilling alle hverdage i tidsrummet 9-11.

Det er en god idé at have en kalender, et stykke papir samt et skriveredskab klar, når man ringer ind, så man ikke først skal til at lede efter dette, når man ér kommet igennem til personalet. Klinikken råder desuden over et IP-telefonisystem med kø-funktion, hvilket blandt andet giver mulighed for at afbestille sin tid, uden først at skulle igennem til personalet. Er man i kø ved telefontidens afslutning, vil man stadig blive betjent efter tur.

Det er ikke muligt at bestille tid elektronisk via hjemmesiden eller e-mail.

Personalet, som besvarer telefonopkaldet, er nøje instrueret i, hvordan patienter skal visiteres og fordeles. Øjenlægen har udarbejdet en skriftlig instruks til dette, så alvorlige øjensygdomme bliver prioriteret højest. Man kan derfor forvente, at personalet spørger ind til symptomernes karakter og varighed, inden tiden kan gives.

Synes man, at der går for lang tid, inden man kan komme for, er man naturligvis velkommen til at ringe til en anden øjenlæge og forhøre sig, om ventetiden er kortere dér. Alle ventetider ved speciallæger i landet kan findes på hjemmesiden Sundhed.dk. Man er som speciallæge forpligtet til at opdatere og registrere aktuelle ventetider på ikke-akutte lidelser mindst en gang hver anden måned.

Har man været til undersøgelse og skal have en ny tid til opfølgning, kan man bestille tiden med det samme ved skranken. Der medgives tider på op til 1-2 år frem i tiden, dog med forbehold for enkelte kurser og konferencer, hvor datoerne endnu ikke er fastlagt. Man kan derfor en sjælden gang imellem opleve at blive ringet op af personalet med ønske om at flytte den pågældende tid nogle få dage i den ene eller anden retning.

Vedrørende tolkehjælp:

Har man behov for en tolk, er det vigtigt at oplyse herom ved tidsbestillingen, så personalet har mulighed for at booke en professionel tolk til konsultationen. 

Vær opmærksom på at der pr. 1. juli 2018 (i forbindelse med Finansloven) er indført egenbetaling for tolkebistand givet til udenlandske patienter, som har brug for tolk, men som har boet i landet i mere end 3 år. Det er ikke en regel, de praktiserende læger eller speciallæger har noget med at gøre, og gebyret vil blive opkrævet af Regionerne, ikke af lægerne.

Der er dog visse undtagelser for reglen, og man kan læse mere om tolkereglerne på Region
Syddanmarks hjemmeside via følgende link:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm509857