UTILSIGTEDE HÆNDELSER OG KLAGEVEJLEDNING

 

 

 

 

 

 

Utilsigtede hændelser


Vidste du, at ikke kun sundhedspersonalet, men også patienter og pårørende, har mulighed for at
indberette utilsigtede hændelser, som er sket i forbindelse med en konsultation i det offentlige eller
private sundhedsvæsen?


Dette gøres via hjemmesiden for Styrelsens for Patientsikkerhed (www.stps.dk), hvor der findes
links til indberetning for både sundhedspersonale såvel som patienter og pårørende.


En utilsigtet hændelse kan defineres som en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade.
En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ”Det, der skete
her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes
behandling".
Man kan også finde eksempler på utilsigtede hændelser på www.stps.dk.

 

Klagevejledning


Styrelsen for Patientsikkerhed behandler også klager fra patienter.


Man kan klage over følgende:

  • Den sundhedsfaglige behandling man har fået.
  • Brud på ens rettigheder som patient.

På www.stps.dk kan man finde uddybende information om, hvilke klagemuligheder man har, og
hvordan man kommer videre med en evt. klage. Selve klagen skal man sende til Styrelsen for
Patientsikkerhed fra hjemmesiden www.borger.dk ved at logge på med NemID. Bemærk at der kan
være frister forbundet med indgivelse af klager.