PATIENTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

 

 

 

 

 

 

I marts 2017 deltog klinikken i en obligatorisk landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse.

Det foregik på den måde, at patienter i en periode over 3 uger blev spurgt om, hvorvidt de ville deltage i en tilfredshedsundersøgelse, hvor man fik mulighed for at vurdere sin kontakt med klinikken på en lang række punkter.

På baggrund af de deltagende patienters besvarelser, blev der af en uafhængig instans udarbejdet en rapport, hvor man kan se, hvordan klinikken generelt klarer sig i forhold til andre lokale og regionale klinikker indenfor samme speciale.

Rapporten viser generel stor tilfredshed med samtlige speciallægeklinikker i hele landet og kan tilgås som link nedenfor.

Rapporten er også tilgængelig som en fysisk mappe i selve klinikken. Man retter bare henvendelse til personalet, så kan man få den udleveret og bladre lidt i den. Husk at aflevere den tilbage, så andre patienter og pårørende også kan få glæde af den.

Patienttilfredshedsundersøgelserne er (som akkrediteringsrunderne) ikke længere en fast tilbagevendende begivenhed.

Patienttilfredshedsundersøgelse -  Marts 2017